http://antonia.del.bg/2006/01/14/stupidity/

Вероятността един човек да е глупав не зависи от която и да е друга отличителна черта на този човек.

Глупав е всеки човек, който причинява загуби на друг човек или група от хора без да извлича полза от това или дори причинявайки загуба за самия себе си.

Неглупавите хора винаги подценяват разрушителната мощ на глупавите хора. И по-точно: неглупавите хора постоянно забравят, че във всички случаи и на всички места взаимодействието с глупаци е много страшна грешка.

Глупавият индивид е най-опасният тип индивид на света.