всички които харесват стария рок

http://www.youtube.com/watch?v=Lit8LbTQQZo